Myconfidence.dk

 
Home Den rå diamant
 
 
De Beers.Cecil Rhodes

 
Mange tror, at De Beers er grundlæggeren, men før den store diamant jagt gik i gang i det sydlige Afrika, fandt to hollandske brødre (De beer brødrerne ) en stor diamant på deres grund,  de solgte grunden og blev nærmest snydt, da de solgte diamanten. Ham der købte den , solgte den med 1000% fortjeneste et par dage senere. På grunden viste der sig senere at være en diamant mine, som så har dannet grundlaget for firmaet der blev kaldt efter minen De Beers.

Cecil Rhodes var en britisk forretningsmand der lejede  mineudstyr du. Han opkøbte De Beers-minens aktier i 1871. Han brugte dette til at finansiere købet af størstedelen af diamantminer i det sydlige Afrika. 

Før Cecil Rhodes havde man altid ledt efter diamanter i det gule sand og når man så kom ned til det blå jord (Kimberlit) så anså man minen for at være udtømt.

 

Her mente Cecil Rhodes at diamanterne måtte komme længere nede fra og han begyndte derfor at opkøbe alle de diamantminer der ansås for at værer uden værdi og alle anså ham som gal og at han ville få De Beers på falittens rend men alle måtte tage derer ord til skamme for De Beers kom til at sidde på 90% af verdenshandlen med diamanter en position De Beers har beholdt indtil sidst i det 20.århundrede hvor De Beers andel er faldes til 50% af verdenshandlen.

En anden De Beers mand der ikke er til komme uden om og hvis arving er ejer af De Beers i dag er Ernest Oppenheimer. Han havde de diamantminer der lå Tyskvest Afrika.(det er her at De Beers største mine er i dag.)   

 


Ernest Oppenheimer

 

  Da børskrakket i 1929 sendte verdtens økonomien på nedtur ramte det De Beers meget hårdt og firmaet havde store problemer med at afsætte de diamanter der bliv fundet i firmates miner. Her gik Ernst Obenheimer ind og og tilbød De Beers at han ville købe alle de diamanter som De Beers ikke selv var i stand til at sælge. Der gik 3 uger med denne ordning men så krævede Ernst Obenheim at han skulle have 51% af aktir i De Beers hvis han skulle udfylde deres kontrakt hvad De Beers takkede nej til men efter et stykke tid tvunget af nød måtte De Beers give efter og forærer obenheimer 51% af firmaet. Openheimer har efterfølgende taget skridt til at garantere at prisen på diamanter, ved at oprette en font der har il formål at holde diamantprisen ved at stille sikkerhed for at man ikke mister penge på diamanter og der er ingen der siden har stillet spørgsmål ved diamantprisen og idag er fonden en af de største i verden men nu hvor mange diamanter ikke er købt i De Beers regi dækker fonden nok ikke de diamanter der kommer fra andre selskaber men der er heller ikke nogen der har anfægtet at have diamanterne skulle miste værdi. I næsten hundrede år stod De Beers for salget af mellem 85 og 90 % af alle de diamanter, der blev udvundet i hele verden. Med denne stærke position kunne virksomheden kunstigt holde diamantpriserne stabile ved at tilpasse udbuddet til efterspørgslen på verdensplan. De Beers opgiver ikke sin dominerende stilling, men reagerer på to væsentlige vanskeligheder, der nu har gjort sig gældende for virksomheden et stykke tid. Da der i 1990'erne pludselig opstod flere diamantproducenter, var De Beers i forsøget på at holde priserne oppe nødsaget til at holde en stor del af sine diamanter tilbage og opkøbe en betydelig del af den overskydende forsyning fra sine nye konkurrenter - ofte til kunstigt opskruede priser. Virksomhedens markedsandel faldt fra [80-85](16) % til [60-65](17) %, og dens lagerbeholdning forøgedes voldsomt fra 2,5 til 5 mia. USD, hvilket bandt dens kontantreserver og foruroligede investorerne med det resultat, at De Beers' aktiekurser faldt kraftigt.

 

 

De Beers kunne tidligere overbevise uafhængige producenter som Alrosa og BHP om det fornuftige i at afsætte en del af deres produktion til De Beers på grund af De Beers' betydning for fastholdelsen af priserne. Fremover vil De Beers formentlig kunne sikre samme arrangementer på grund af Forevermark-mærkets betydning, hvis De Beers får held til at slå det fast som synonymt med konfliktfri diamanter. Den værditilvækst, hvormed DTC vil kunne bakke sit salg af rå diamanter op, vil for det første gøre det dyrere for ikke-DTC-producenter at konkurrere, og for det andet vil DTC kunne fastsætte en højere pris for sine egne rå diamanter, som igen sætter DTC i stand til at betale højere priser til de uafhængige producenter. Derfor vil konkurrenterne formentlig efterhånden beslutte sig for at sælge gennem DTC, fordi det er blevet mere attraktivt i stedet for at få en lavere pris for deres produktion på det åbne marked.

 De Beers' største forsyninger af rå diamanter kommer fra Debswana-minerne. Debswana er et joint venture mellem De Beers Group og Botswanas regering. I henhold til vilkårene for dette joint venture driver De Beers minerne Botswanan Orapa, Letlhakane og Jwaneng. Ifølge oplysninger fra De Beerser er Jwaneng den mest produktive diamantmine i verden med hensyn til mængden af producerede karater. Det er samtidig De Beers' mest rentable mine på grund af værdien pr. ton af den malm, der brydes, og produktionens effektivitet. Mellem 1995 og 2000 tegnede denne mine sig på årsbasis for ikke mindre end 18 % af verdens samlede produktion. I henhold til oplysninger fra De Beers om fortjeneste/indtjening i 2000 hidrører 55 % af den samlede indtjening i verden fra diamantminer fra otte miner, hvor det koster under 0,25 USD at generere 1,00 USD i indtjening. Af disse 55 % hidrører størsteparten (ca. 37 %) fra miner, der kontrolleres af De Beers, og de resterende 18 % hidrører fra tre miner, der kontrolleres af andre producenter
De Beers organiserer markedet . DTC sælger sine rå diamanter til et omhyggeligt udvalgt antal virksomheder, de såkaldte "sightholders". "Sightholders" kan gennem deres mæglere fremsætte anmodning om køb af rå diamanter på de ti årlige "sights" (en form for lukket diamantauktion), som DTC afholder. At blive udvalgt som "sightholder" af De Beers/DTC betragtes som den højeste ære i diamantindustrien og kan skabe tillid ned igennem omsætningsleddene til smykkefabrikanterne og detailhandlerne. Virksomheder arbejder i årevis på at blive accepteret som "sightholder" ved at gøre deres yderste for at overbevise DTC om, at deres finansielle situation er stærk nok og deres renommé og klientel uangribeligt. "Sightholders" skal, når først de er udvalgt, med jævne mellemrum give DTC detaljerede, fortrolige finansielle oplysninger samt rapportere om de rå og slebne diamanter, de sælger, størrelsen af deres varebeholdning osv. DTC kontrollerer disse oplysninger uanmeldt i den enkelte "sightholder"s lokaler eller fremstillingsfaciliteter eller anmoder om en drøftelse med de pågældendes bankforbindelser, Der er i dag ca. 120 "sightholders" udpeget af DTC. Deres køb af rå diamanter i 2000 anslås at udgøre [65-75](27) % af det samlede verdensmarked for rå diamanter. "Sightholders" kan være diamanthandlere eller -sliberier (fabrikanter), virksomheder, der forbereder stenene til forarbejdning på sliberierne, eller en hvilken som helst kombination af sådanne virksomheder. De er placeret i de traditionelle diamantcentre, New York, Antwerpen, Tel Aviv, Mumbai/Surat og til en vis grad Sydafrika og lande i Det Fjerne Østen
Til brug for den interne vurdering sorterer De Beers/DTC de rå diamanter efter størrelse, form, kvalitet og farve i 16000 kategorier, som hver især refererer til et prispoint. De Beers/DTC fastsætter priserne på hver enkelt af disse kategorier på grundlag af en prissætningsmodel, som skal fastslå værdien af de slebne sten, der kan forventes at komme ud af en rå diamant. De Beers/DTC anvender forskellige kilder til at anslå vurderingen af de slebne sten, bl.a. den prisoversigt, "The Polished Division" udarbejder, prisoplysninger i anerkendte forretningstidsskrifter, markedsoplysninger osv. Ved at beregne den aktuelle værdi af den slebne diamant kan DTC derefter beregne et prispoint for den rå diamant. DTC kan ændre priserne for at afspejle markedsvilkårene. Prisændringer behøver ikke at berøre alle kategorier i lige høj grad. Der foretages ændringer for bestemte kategorier for at afspejle bevægelser i værdien af den slebne sten, der kan fremstilles af den rå diamant.

De Beers er i dag et stort mineselskab der intersere sig for mange minetaler og firmaet har også en stor produktion af mineudstyr til diamant guld og kobber brydning mm.
 
 

 

 

 Link
DE BEERS
Klik på logo og se De Beers smykke side.

De Beers
Klik på logo og se De Beers Mine sider.

 
 
Home Den rå diamant