Myconfidence.dk

 
Home Den rå diamant
 
 
Geologiske forhold


 

Før man fandt de store diamant fund i Sydafrika, kom de fleste diamanter fra Indien..

Inden for diamant fund snakker man om sekunderer fund som i Vest Afrika og så stasonærer fund som  i Sydafrika med store miner der går 10 km. ned i jorden. Af disse fund er det kun 20% der kan bruges til smykker, resten bruger industrien
 
Sekunderer fund  når diamanterne skylles ud i en flod, og når diamanterne skylles med floden og bliver udsat for vandfald eller flodsænkninger, Så slås de diamanter der har fejl i stykker, og derfor er andelene til smykkesten helt oppe på 80%, det er her at mennesker står og graver grus op fra flodsænkninger og sorterer det som det sker i Brasilien og Angola og andre steder i floderne. Ved Orange flodenudmunding har De Beers et diamant- industri anlæg, hvor store skibe graver flodgrus op, og man sorterer så gruset ved at tilsætte fedt, der binder sig til diamanterne, så man kan sorterer dem maskinelt, det er den samme metode der bruges i de almindelige miner. Diamanter suger fedt til sig og de skal renses grundig for at se ud som de sten vi elsker, denne evne vil følge diamanterne selv på din finger hvor de suger menneske fedt. De skal renses med mellemrum for at komme til sin ret med ild , Brillans og glans

Diamanter kan findes i kimberlit (den mest udbredte primære diamantførende bjergart i Sydafrika) og lamproit (den vigtigste diamantførende bjergart i Australien). Kimberlit ligger i jordens overflade som "rør" (diatremer) eller i spalter og laggange. Der findes tusindvis af kimberlitrør rundt omkring i verden, men kun nogle få af dem indeholder diamanter i en mængde, der gør det rentabel at bryde kimberliten, og der er kun 200 kimberlitaflejringer der er en egentlige miner. Af de 6500 kimberlitter, der hidtil er fundet rundt omkring i verden, er kun 50 blevet mere varige diamantminer. Nogle diamanter, som er eroderet fra kimberlitrør, er blevet transporteret bort af floder og findes nu i alluvialaflejringer. Diamantførende alluvialgrus giver ofte diamanter, som for størstepartens vedkommende er af høj smykkestenskvalitet. Udvindingen af diamanter fra alluvialaflejringer kræver, at man først med maskiner fjerner overliggende lag (normalt sand og klippestykker) for at fritlægge laget af diamantførende grus, som derefter udgraves til videre bearbejdning. Der udvindes også diamanter fra havbunden ved hjælp af specialindrettede fartøjer eller "flydende miner". Verdens samlede produktion af  naturdiamanter er efterhånden oppe på ca. 120 mio. karat om året.

Kimberlitters sammensætning

Kimberlitrøret indeholder en blanding af selve kimberlitmagmaet og de forskellige bjergarter, som det er brudt igennem på vej op til jordoverfladen. Diamanter og indikatormineraler udgør kun en forsvindende lille del af kimberlitrøret. Typisk vil indikatormineralerne kun udgøre ca. 0,1 % af kimberlitrøret, og indholdet af diamanter vil være så lille, at man normalt ikke vil få øje på dem, når man visuelt undersøger kimberlitten. For eksempel kan et indhold på 0,00002 % diamant i et kimberlitrør være tilstrækkelig til at åbne en diamantmine. Med andre ord er indikatormineralerne ca. 10.000 gange så almindelige, som diamanter i kimberlitterne. Dette forhold udnyttes i efterforskningen

   En overvejende del af de diamantførende kimberlitter findes i forbindelse med de ældste dele af jordens grundfjeldsområder. Det vil sige, områder hvor bjergarterne er ældre end 2600 millioner år (Arkæisk alder). Kimberlitter forekommer gerne i klynger af varierende størrelse. En sådan klynge af kimberlitter betegnes som et kimberlitfelt. Kimberlitfelter kan typisk have en diameter på omkring 100 km og indeholder normalt op til 40-50 kimberlitrør. Inden for det enkelte kimberlitfelt kan flere af kimberlitrørene være af økonomisk interesse

 

 

I dag kommer der diamanterne mange steder fra, bla. Afrika, Brasilien, Rusland, Canada og Australien, selv på Grønland er der fundet en diamant på 3 karat, og der findes 7-8 steder med kimberlit på Grønland, så det kan være at vi skal til at gå med diamanter fra derfra. I Canada har man ved Lac de Gras i dag et hul ned i tundraen, hvor diamanterne vælter op, og i Tundraen i Rusland, findes også et par miner der er meget produktive, så produktive at de i dag står for 20% af verdens produktionen af diamanter.

 

 

 
Produktion af diamanter 2003

  1. Rusland 36 mill. Carat

  2. Botsuana 30 mill. Carat

  3. Australien 24,3 mill. Carat

  4. Congo, Dem. Rep 23 mill. Carat

  5. Canada 11,2 mill. Carat

  6. Sydafrika 10,8 mill. Carat

  7. Angola 6,2 mill. Carat

  8. Namibia 1,7 mill. Carat

  9. Ghana 1 mill. Carat

  10. Brasilien 0,8 mill. Carat

 
 

 

  I dag er det at skille diamanter fra sten og grus en del lettere og nemt.
Alle diamantminer har et diamant anlæg som dette ser er vist her over.
Diamant minedrift er en sotering af diamant holdigt malm og til forskel fra guld udvinning og andre mine udvindinger er Diamant minedrift uden forurening det eneste problem er masser af ogerskuds grus og et huld i jorden.
 


 
 
Home Den rå diamant